Trädfällning – att arbeta bit för bit

Ibland är det så illa att ett träd står mellan två byggnader eller i närheten av elledningar och liknande. Då kan det bli en svårare uppgift att fälla ett träd. Därför finns det metoder hos professionella trädfällare som tar ner träd bit för bit. Det är ett strategiskt och mycket noggrant arbete som kräver mycket av trädfällaren. Inte minst förberedelserna som innefattar att ta en ordentlig titt på trädets utformning. Det görs för att trädfällaren ska kunna börja rätt och arbeta i rätt riktning och således undvika skador på omgivningen.

Det är en stor risk att fälla ett träd, och det krävs god erfarenhet för att fälla ett träd bit för bit. Det gäller att ha rätt verktyg som såg och liknande samtidigt som lyftanordningar måste vara bra. Dessutom behöver trädfällaren vara komfortabel med höjden, känna till vart han eller hon kan klättra och hur förflyttningarna ska gå till. Om någonting går fel kan det innebära svåra personskador eller skador på omgivningen vilket kan bli oerhört kostsamt.

Så du som funderar på att fälla ditt träd som står mycket dåligt – försök inte på egen hand innan du har konsulterat en expert. Det finns många erfarna arborister där ute som både är prisvärda och effektiva. Läs mer om trädfällning här.