Om ett träd står på en opraktisk plats med omgivande egendomar kommer det bli aktuellt med en sektionsfällning. Om det beslutas att trädet inte kan stå kvar, och en besiktning av den omgivande miljön har fastställt att det inte går att fälla trädet från marken, då kommer en professionell trädvårdare klättra upp och skära ner strategiskt utvalda delar av trädet tills det är fällt. Det tar lång tid och det kräver framför allt en hel del av trädvårdaren, men det handlar om säkerhet för människor och egendomar.

En trädvårdare som utför en sektionsfällning hänger med hjälp av säkerhetsutrustning och selar i specifika delar av trädet. Det ligger mycket planering bakom ett åtagande som det här. Kompetens och erfarenhet är ett grundkrav för att utföra den här typen av trädvård, och det är förstås en fördel att inte vara höjdrätt.

Hur fällningen går till har planerats noggrant och utförs helt enligt en angiven planering. Prova inte att göra en sektionsfällning utan auktoriserad personal i närheten. För att det ska kunna göras på ett säkert sätt är det mycket viktigt att man har en plan för vart man börjar skära. Sektionsfällning är höjden av trädfällning och den svåraste och mest krävande uppgiften för alla trädvårdare.