Det nyplanterade trädet

När man planterar ett nytt träd tar man alltid ett toppskott och tre sidoskott från ett friskt och levande träd. Toppskottet är en näringsrik utbuktning på stammen varifrån grenen växer ut medan sidoskottet således är taget från friska och fina grenar på trädet. Med dessa skott planterar man trädet. Anledningen till att man väljer ut skotten på dessa sätt är för att trädet ska växa rakt uppåt och få en bra form som ger de bästa förutsättningarna att skapa ett stort och ståtligt träd.

Under tiden trädet växer till sig beskär man grenarna för att skapa en sund och vacker tillväxt. Det krävs en del omsorg i början för att skapa ett friskt och vackert träd. Under det första året beskär man det som senare kommer att bli kronan, och därför är detta en mycket viktig del av arbetet.

En viktig sak att tänka på det första året är att beskära grenarna så att varje gren från stammen inte har mer än tre grenrötter, och det andra året går man ner till två. På det sättet skapar man de bästa förutsättningarna för att kronan ska bli gles och fin samtidigt som trädet blir en fröjd för ögat.